Helaas.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om uw eigen KPI score te berekenen. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Doe jij mee?

Samen op weg naar duurzame landbouw

Samen op weg naar duurzame landbouw
De ‘maatlatten’

De KPI aanpak voor duurzame landbouw

Sturen op doelen en stimuleren van goede prestaties, dat is de KPI aanpak voor duurzame landbouw. Een stimulerende benadering om te werken aan grote opgaven in de landbouw als biodiversiteit, het klimaat en de kwaliteit van water, bodem en lucht.

Al jaren wordt in de melkveehouderij gewerkt met een stimulerende aanpak van belonen op duurzaamheids-prestaties. Daar ligt een route die lange termijn perspectief biedt, stimulerend is, integraal werkt èn de boer ruimte geeft voor eigen keuzes en vakmanschap. Dat onderzoeken we in allerlei regios en voor allerlei landbouwsectoren, waarbij beleid, onderzoek en praktijk de handen ineen slaan.

Voorbeeldscore
Boer Janssen
Voorbeeldweergave KPI score
Gemiddelde score
Bedrijfsscore
De ‘maatlatten’

Prestaties meetbaar maken

Met KPI’s worden prestaties meetbaar gemaakt. KPI staat voor kritische prestatie indicatoren, de ‘maatlatten’ die als set het mogelijk maken om integraal op duurzaamheidsdoelen te gaan sturen. Dankzij de inzet van onderzoek, beleid, èn de actieve samenwerking met de praktijk, werken we samen aan een nieuw Nederlands landbouwmodel.

Praktijk

Er lopen landelijk 18 kringlooplandbouw pilots voor een verdere verdiepende uitwerking van de KPI methodiek

Wetenschap

Een kennisconsortium werkt aan een wetenschappelijke onderbouwing en gezamenlijke taal en kader om met gebieds- en keten partijen samen te werken

Beleid

Sturen op doelen om op het boerenbedrijf in samenhang te werken aan bodem, water, biodiversiteit en klimaat

Hier staan we nu

De stand van zaken

Bart Housmans
"We zetten in op koppelingen, zodat je niet allerlei zaken opnieuw hoeft in te vullen”
Akkerbouwer Remco Wesdorp
“Je wilt zelf kiezen hoe je doelen gaat halen. Jij kent tenslotte je bedrijf het beste.”
Coördinator Klimaat & Bodem bij BO Akkerbouw Adinda Lodders
“Aan de slag met waarderen en belonen van akkerbouwers voor hun duurzaamheidsprestaties.”
Het resultaat

Belonen voor prestaties

We laten zien hoe het sluiten van bodem-plant-dier-mest kringlopen niet alleen belangrijk is voor de verduurzaming van de landbouw, maar ook hoe dit samen kan gaan met een beter economisch rendement. Ons doel met KPI-k is om tot een herkenbare en eenduidige gebiedsgerichte aanpak te komen, en het overheden en ketenpartijen zo makkelijk mogelijk te maken om in te stappen. Op die manier maken we voor de boer het systeem van ‘gestapeld belonen’ dichterbij.

Ik doe mee

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kun je verwachten: Hoe kunt u als boer zelf aan de slag? Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? Hoe wordt in de pilots met data omgegaan? Hoe zorgt het Ministerie voor integraal beleid?

Bedankt voor uw inschrijving! U ontvangt vanaf nu de laatste ontwikkelingen.
Helaas! Er is iets misgegaan.

Samenwerkings­partners