Tijdlijn

Onze tijdlijn

Het project ’Kritische Prestatie Indicatoren voor Kringlooplandbouw’ ontwikkelt en test een basisset van indicatoren die inzetbaar is voor meerdere duurzaamheidsdoelen en sectoren in diverse regio’s. Wageningen University & Research, het Louis Bolk Instituut en adviesbureau Boerenverstand bouwen, met financiering vanuit LNV, aan een systeem om de voortgang in duurzame landbouw op het boerenbedrijf te kunnen monitoren. Het wordt daardoor mogelijk om boeren die vooruitgang boeken te belonen. Het consortium en de pilotgebieden gaan de komende jaren een integrale set KPI’s testen in de praktijk.

January 2018
Lancering visie door het ministerie van LNV: Nederland als koploper in kringlooplandbouw
September 2018
Diverse inhoudelijke uitwerkingen van het concept kringlooplandbouw
July 2019
Analyse en aanbevelingen voor beleid kringlooplandbouw. Voorstel voor Kritische Prestatie Indicatoren die sturen op zowel milieukwaliteit, biodiversiteit, klimaat als bedrijfsrendement
October 2020
Start KPI-K project met 3 startbijeenkomsten
November 2021
Werkconferentie en presentatie KPI-Kernset
January 2022
Lancering wetenschappelijk rapport Kansen en knelpunten van een systeem van KPI’s om integraal te sturen naar de doelen van kringlooplandbouw
June 2022
Start 18 regionale pilots
January 2023
Pilots bijeenkomst & lancering website BoerenKPI
March 2023
Kernset testen in pilots
May 2023
Concept landbouwakkoord met veel aandacht voor doelsturing
June 2023
Pilots bijeenkomst over de KPIs met aandacht voor het bredere programmaplan
January 2024
Prototype boerendashboard - Klaar voor praktijktoepassing melkveehouderij & akkerbouw
June 2024
Systematiek vordert: diverse publicaties. update KPI wiki, handleiding referentiewaarden, impact op biodiversiteit en mogelijkheden inzet in eco-regeling
October 2024
Werkconferentie KPI’s voor een duurzame landbouw
December 2024
Operationeel dashboard door RVO
January 2025
Governance uitgezocht en ingericht
January 2027
KPI kernset ook beschikbaar voor overige sectoren
January 2028
KPI systeem operationeel voor zo veel mogelijk sectoren van de landbouw
Ik doe mee

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kun je verwachten: Hoe kunt u als boer zelf aan de slag? Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? Hoe wordt in de pilots met data omgegaan? Hoe zorgt het Ministerie voor integraal beleid?

Bedankt voor uw inschrijving! U ontvangt vanaf nu de laatste ontwikkelingen.
Helaas! Er is iets misgegaan.

Samenwerkings­partners