Tijdlijn

Onze tijdlijn

Het project ’Kritische Prestatie Indicatoren voor Kringlooplandbouw’ ontwikkelt en test een basisset van indicatoren die inzetbaar is voor meerdere duurzaamheidsdoelen en sectoren in diverse regio’s. Wageningen University & Research, het Louis Bolk Instituut en adviesbureau Boerenverstand bouwen, met financiering vanuit LNV, aan een systeem om de voortgang in duurzame landbouw op het boerenbedrijf te kunnen monitoren. Het wordt daardoor mogelijk om boeren die vooruitgang boeken te belonen. Het consortium en de pilotgebieden gaan de komende jaren een integrale set KPI’s testen in de praktijk.

January 2018
Lancering Visie de visie Waardevol Verbonden Door het ministerie van LNV
October 2020
Start KPI-K project met 3 startbijeenkomsten
November 2021
Werkconferentie en presentatie KPI-Kernset
January 2022
Lancering Wetenschappelijk rapport Kansen en knelpunten van een systeem van KPI’s om integraal te sturen naar de doelen van kringlooplandbouw
June 2022
Start 18 regionale pilots
January 2023
Pilot bijeenkomst & Lancering Website BoerenKPI
March 2023
Kernset testen in pilots
January 2024
Boerendashboard - Klaar voor praktijktoepassing
Ik doe mee

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kun je verwachten: Hoe kunt u als boer zelf aan de slag? Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? Hoe wordt in de pilots met data omgegaan? Hoe zorgt het Ministerie voor integraal beleid?

Bedankt voor uw inschrijving! U ontvangt vanaf nu de laatste ontwikkelingen.
Helaas! Er is iets misgegaan.

Samenwerkings­partners