Publicaties

Onze publicaties

... en links naar partner-publicaties.

Lijst met publicaties

Rapport door het kennisconsortium KPI-K project in opdracht van het Ministerie van LNV
Sturen met Kritische Prestatie Indicatoren. Onmisbaar instrument om duurzaamheidsprestaties van landbouwbedrijven te meten en waarderen. Reijs, J. & van Doorn, A.,WUR, 2023
Achtergrondinformatie over de KPIs op Groen Kennisnet
Wiki - KPIs voor kringlooplandbouw
Wetenschapspagina over KPIs van Wageningen University & Research (WUR)
Wetenschapspagina - Vervolgstappen voor kringlooplandbouw
Wetenschappelijk rapport
Stapelen van beloningen voor natuurinclusieve landbouw. Silvis et al., WUR, 2022
Wetenschappelik rapport
Sturing, waardering en beloning van duurzaamheid in de landbouw met kritische prestatie-indicatoren. Baayen et al., WUR, 2022
Wetenschappelijk rapport
Kansen en knelpunten van een systeem van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) om integraal te sturen naar de doelen van kringlooplandbouw. Reijs et al., WUR, 2022
Wetenschappelijk rapport
Integraal sturen op doelen voor duurzame landbouw via KPI’s. Wageningen Environmental Research, WUR, 2021.
Ik doe mee

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kun je verwachten: Hoe kunt u als boer zelf aan de slag? Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? Hoe wordt in de pilots met data omgegaan? Hoe zorgt het Ministerie voor integraal beleid?

Bedankt voor uw inschrijving! U ontvangt vanaf nu de laatste ontwikkelingen.
Helaas! Er is iets misgegaan.

Samenwerkings­partners