Informatie

Onze publicaties

... en links naar partner-publicaties.

Lijst met publicaties, presentaties & informatie

Informatie. Achtergrondinformatie over de KPIs op Groen Kennisnet
Wiki - KPI kernset voor duurzame landbouw
Achtergrondpaper
Handleiding referentiewaarden voor landelijke KPI-systematiek duurzame landbouw. Voorstel voor te hanteren werkwijze en terminologie. Wageningen University & Research, WUR, 2024
Achtergrondpaper
Hoe meet je de impact van kritische prestaties van landbouwbedrijven op biodiversiteit? Analytisch kader ter validatie van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Wageningen Environmental Research, WUR, 2024
Rapport
Mogelijkheden voor inzet KPI's in eco-regeling. Verkenning in opdracht van het ministerie van LNV. Paul Terwan m.m.v. Sarah Westenburg, Utrecht, 2024
Factsheet
Toepassing van kritische prestatie-indicatoren voor de landbouw. WUR 2024
Factsheet
Kritische prestatie-indicatoren als meetinstrument voor regionale overheden. WUR, 2024.
Factsheet
Kritische prestatie-indicatoren als meetinstrument voor de Rijksoverheid. WUR 2024
Factsheet
Kritische prestatie-indicatoren als meetinstrument voor marktpartijen. WUR, 2024.
Power point presentatie
KPI sturing op NPLG doelen : Vingeroefening voor ministerie van LNV. Reijs, J.W.; Jager, J.H.; Daatselaar, C.H.G.; Beekman, V., WUR, 2023.
artikel
Doelsturing met KPI’s in de landbouw: wondermiddel of wensdenken?. J.Reijs et al. 2023.
Presentatie. Symposium Bodem Breed april 2023
Integraal sturen op doelen in duurzame landbouw. Een presentatie over de theorie en praktijk van KPIs
Publicatie. Rapport door het kennisconsortium KPI-K project in opdracht van het Ministerie van LNV
Sturen met Kritische Prestatie Indicatoren. Onmisbaar instrument om duurzaamheidsprestaties van landbouwbedrijven te meten en waarderen. Reijs, J. & van Doorn, A.,WUR, 2023
Informatie. Wetenschapspagina over KPIs van Wageningen University & Research (WUR)
Wetenschapspagina - Vervolgstappen voor kringlooplandbouw
Publicatie
Stapelen van beloningen voor natuurinclusieve landbouw. Silvis et al., WUR, 2022
Publicatie
Sturing, waardering en beloning van duurzaamheid in de landbouw met kritische prestatie-indicatoren. Baayen et al., WUR, 2022
Publicatie
Kansen en knelpunten van een systeem van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) om integraal te sturen naar de doelen van kringlooplandbouw. Reijs et al., WUR, 2022
Publicatie
Integraal sturen op doelen voor duurzame landbouw via KPI’s. Wageningen Environmental Research, WUR, 2021.
Startpublicatie
Integraal op weg naar kringlooplandbouw 2030. Een voorstel voor kritische prestatie indicatoren systematiek. J.W.Erisman en Verhoeven, F. Louis Bolk Instituut, 2020.
Startpublicatie
Kringlooplandbouw in de praktijk. Analyse en aanbevelingen voor beleid. J.W.Erisman en Verhoeven, F. Louis Bolk Instituut, 2019.
Ik doe mee

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kun je verwachten: Hoe kunt u als boer zelf aan de slag? Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? Hoe wordt in de pilots met data omgegaan? Hoe zorgt het Ministerie voor integraal beleid?

Bedankt voor uw inschrijving! U ontvangt vanaf nu de laatste ontwikkelingen.
Helaas! Er is iets misgegaan.

Samenwerkings­partners