Hier staan we nu

De stand van zaken

Duurzaam Boeren Drenthe & WUR
"Akkerbouwers in Drenthe van start met KPI’s"
Teamleider en datakoppelaar bij WUR Sander Janssen
"De landbouw kent een gefragmenteerd ICT-landschap: stap voor stap verbeteren"
Melkveehouder Christien Ondersteijn
“Geef mij ruimte! Veranderen gaat niet in een rechte lijn."
Duurzame Zuivelketen
“Aan de slag. De markt bouwt reeds op borging, klaar voor publieke uitrol”
Beleidsmedewerker Mest bij LNV Patrick Goorhuis
"LNV werkt aan de stoffenbalans, onder meer in KPI-aanpak."
Projectleider vanuit LNV René Klein
“Binnen het landbouwakkoord zijn meerdere kansen om KPI's te verankeren.”
Projectleider en onderzoeker bij WUR Joan Reijs
"De verschillen tussen diverse KPI-initiatieven zijn kleiner dan de overeenkomsten."
Consultant bij Boerenverstand Bart Housmans
"We zetten in op koppelingen, zodat je niet allerlei zaken opnieuw hoeft in te vullen”
Akkerbouwer Remco Wesdorp
“Je wilt zelf kiezen hoe je doelen gaat halen. Jij kent tenslotte je bedrijf het beste.”
Coördinator Klimaat & Bodem bij BO Akkerbouw Adinda Lodders
“Aan de slag met waarderen en belonen van akkerbouwers voor hun duurzaamheidsprestaties.”
Onderzoeker Louis Bolk Instituut Dennis Heupink
“Achter je bureau kun je het mooi bedenken, maar in de praktijk blijkt of een KPI ook werkbaar is.”
Melkveehouder Heleen Lansink-Marissen
“Wat is van waarde, en hoeveel is dat waard?"
Beleidsonderzoeker Robert Baayen
“Iedereen stuurt nu dezelfde kant op. Van EU tot overheid en markt.”
Projectleiders van de WUR Anne van Doorn en Joan Reijs
"Het KPI-raamwerk als verbinding voor alle opgaven, maar ook tussen alle stakeholders."
Aardappelteler Astrid Francis
"Ik denk dat het KPI-project ons kan helpen om de data goed inzichtelijk te krijgen, op een visuele manier."
Projectleider Provincie Noord Holland Danielle Lieuwen
"Een eigen data strategie als opstap naar het belonen van prestaties."
Onderzoeker Wageningen Environmental Research Rob Lokers
“De KPI-K data strategie gaan we nu met de pilots uitbouwen en verbeteren.”
Boer Rudi Hooch Antink
“Als je weet wat de cijfers zijn, dan weet je waar je op moet sturen.”
Projectmanager Kringlooplandbouw Rene Klein
“Je hoopt natuurlijk dat je met beleid ook daadwerkelijk de impact hebt die je beoogt.”
Directeur van BoerenVerstand Frank Verhoeven
“Slimme stimulansen, dus boeren prikkelen en belonen om te presteren.”
Ik doe mee

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kun je verwachten: Hoe kunt u als boer zelf aan de slag? Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? Hoe wordt in de pilots met data omgegaan? Hoe zorgt het Ministerie voor integraal beleid?

Bedankt voor uw inschrijving! U ontvangt vanaf nu de laatste ontwikkelingen.
Helaas! Er is iets misgegaan.

Samenwerkings­partners