Interview

“Aan de slag met waarderen en belonen van akkerbouwers voor hun duurzaamheidsprestaties.”

Adinda Lodders is Coördinator Klimaat en Bodem bij BO Akkerbouw, de brancheorganisatie waar 12 partijen -zowel verwerkers als boerenorganisaties- samenwerken. Ze vertelt over de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw. “Drie jaar geleden hebben we het initiatief genomen om KPI’s te ontwikkelen waarmee duurzaamheidsprestaties van akkerbouwers meetbaar en gewaardeerd kunnen worden, bijvoorbeeld in de vorm van financiële beloning. Nu is de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw klaar om in praktijk te brengen. Ketenpartijen, financiële instellingen, overheden en maatschappelijke organisaties zijn aan zet om dit tot een succes te maken.”

Nu praktijkrijp om te gaan belonen

De akkerbouw kan een grote bijdrage leveren aan biodiversiteit, maar net als bij andere agrarisch ondernemers kunnen akkerbouwers dat niet zonder een vergoeding én een langjarig commitment. Andersom willen beloners wel een faire basis om op te belonen. Met de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw ‘meet’ je de biodiversiteitsscore van een akkerbouwbedrijf. Je telt niet letterlijk soorten maar meet de omstandigheden voor biodiversiteit. De maatlat op basis van acht KPI’s is nog niet honderd procent waterdicht. Daarvoor is praktijkervaring nodig. “Heel fijn dat dat nu zover is. Het is nodig dat we samen optrekken met alle betrokkenen, want er zijn best wat hobbels”, zegt Adinda Lodders. 

Monitor met acht kritische prestatie-indicatoren

De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw is een initiatief van BO Akkerbouw, provincie Groningen, Rabobank en het Wereld Natuur Fonds. De acht KPI's van de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw hebben betrekking op rustgewassen in de rotatie, organische stofbalans, stikstofoverschot, milieu-impact van gewasbescherming, bodembedekking, carbon footprint, natuur- en landschapsbeheer en gewasdiversiteit. De biodiversiteitsmonitor bestaat al langer voor de melkveehouderij en nu dus ook voor de akkerbouw. De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw maakt het mogelijk dat verwerkers van akkerbouwproducten, banken, overheden en/of andere partijen een (financiële) beloning geven aan akkerbouwers. 

Overeenkomsten belangrijker dan verschillen

De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw is een belangrijke voorloper-toepassing van de KPI-systematiek. Maar de samenstelling van indicatoren van de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw is anders dan de kernset van KPI’s voor KPI-k.

“Er zijn inderdaad verschillen, daar ontkom je niet aan. Dat ontwikkelt wellicht nog verder naar elkaar toe”, zo zegt Adinda Lodders. “Wat belangrijk is, is dat het principe van tonen en belonen gaat werken. Voor nu willen we vooral een eerste stap maken, door inspanningen van telers te belonen. Binnenkort wordt de definitieve Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw gepresenteerd. Vervolgstap is om er in de praktijk op kleine schaal mee aan de slag te gaan. Met als einddoel de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw gereed te maken voor een breed gebruik in de akkerbouw.” 

Ook Wereld Natuur Fonds gelooft in deze aanpak

Wat belangrijk is aan het Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw-traject is dat ook het Wereld Natuur Fonds meedoet.  Biodiversiteitsherstel is een maatschappelijke opgave. Door zich hard te maken voor een systeem van meten, presteren en belonen, levert Wereld Natuur Fonds hier een constructieve bijdrage aan. Lodders: “We hopen dat ook andere groene organisaties zich aansluiten bij deze beweging. Er zijn volop kansen om bij te dragen aan het belonen van inspanningen door telers.”

Praat mee op het forum!

Heb jij een goed idee of wil je bijdragen aan de discussie?

Ook in deze serie

Duurzaam Boeren Drenthe & WUR
"Akkerbouwers in Drenthe van start met KPI’s"
Teamleider en datakoppelaar bij WUR Sander Janssen
"De landbouw kent een gefragmenteerd ICT-landschap: stap voor stap verbeteren"
Ik doe mee

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kun je verwachten: Hoe kunt u als boer zelf aan de slag? Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? Hoe wordt in de pilots met data omgegaan? Hoe zorgt het Ministerie voor integraal beleid?

Bedankt voor uw inschrijving! U ontvangt vanaf nu de laatste ontwikkelingen.
Helaas! Er is iets misgegaan.

Samenwerkings­partners