Interview

“Als je weet wat de cijfers zijn, dan weet je waar je op moet sturen.”

Aan het woord in de eerste is melkveehouder Rudi Hooch Antink, die in Drenthe deelneemt aan een beloningsregeling van duurzame prestaties. Hoe kijkt Rudi naar de actualiteit? En waar bestaat voor hem de kracht van KPI systematiek uit? Een boerenperspectief op KPI-k.

Van praten naar doen

Rudi benadrukt dat het vertrouwen van boeren in het beleid van de overheid erg laag is.
De overheid staat bepaald niet in een goed daglicht bij de boer. Toch is er voor pilots en innovatie wél veel belangstelling. Maar de ophef rond stikstof helpt niet. Toen Rudi een kennisdag organiseerde over bodem en regeneratieve landbouw, had hij 50 boeren op zijn bedrijf. Hieruit blijkt dat er wel degelijk belangstelling is voor nieuwe landbouwpraktijk.

Na het presenteren van het stikstofplan en de grote boerendemonstratie in Stroe, is het vertrouwen nog verder gedaald. Toch merkt hij bij collega-boeren tijdens workshops dat de bereidheid groot is om mee te doen met programma’s waarbij wordt beloond op resultaat.

Zijn belangrijkste oproep aan vertegenwoordigers van beleid en onderzoek is dan ook om op te houden met praten en het samen te gaan doen. “Dat is de enige manier om het vertrouwen te herstellen”.

Rudi heeft samen met zijn gezin een melkveebedrijf in Drenthe. Het bedrijf past NKG toe, niet-kerende grondbewerking, en maatregelen voor bodemverbetering, zoals meerdere groenbemesters naast de rogge. Deze groenbemesters fermenteren en daarna wordt het land bewerkt met een biofrees waardoor er meer humus wordt gevormd.

Ergens beginnen

Je moet ook niet bang zijn om gewoon ergens te beginnen. Rudi stond zelf twintig jaar geleden aan de start van Caring Dairy, een duurzaamheidsprogramma van Cono. In dit programma zijn 18 duurzaamheidsindicatoren benoemd. Via de belonen-op-resultaat regeling ontvangen melkveehouders nu jaarlijks een extra beloning als er bovengemiddeld goede resultaten zijn behaald. Voor elk van deze indicatoren, betaalt CONO 5 cent per 100 kilo melk, tot een maximum van 75 cent. Zo kan er uit iets kleins dus iets heel moois ontstaan.

Inzicht

Rudi is op verschillende manieren echt een voorloper in het sturen op KPI’s binnen zijn bedrijf. Zelf neemt hij deel aan een al lopende Drentse beloningsregeling. Deze regeling stuurt op 5 KPI’s, voor maximaal 2.500 euro per jaar.

De belangrijkste meerwaarde van de KPI systematiek draait volgens hem vooral om het verkrijgen van inzicht: “Als je weet wat de cijfers zijn, dan weet je waar je op moet sturen, dan kan gaan handelen”. Niet alleen het inzicht in je eigen bedrijf is waardevol, door een systematische aanpak wordt het ook waardevoller om met elkaar mee te kijken en makkelijker om van elkaar te leren.

KPI-K

Rudi onderschrijft de KPI systematiek, als integrale methode om te sturen op duurzaamheid. Het meest interessant voor een melkveehouder binnen zijn bedrijfsvoering is het sturen op de stikstofbalans, daar is met goed voer en goede bemestingsstrategie nog veel te winnen. Rudi: “als het goed loopt in de stikstofkringloop, dan zit het meeste andere ook goed”.

Het belangrijkste voor Rudi is dat we aan de slag moeten met stimuleren. Want alleen dat leidt tot vertrouwen. Rudi: “Dat is een veel betere manier om die 25 miljard te gebruiken. Biedt perspectief aan boeren, niet alleen voor boeren, maar voor heel de BV Nederland”.

Praat mee op het forum!

Heb jij een goed idee of wil je bijdragen aan de discussie?

Ook in deze serie

Duurzaam Boeren Drenthe & WUR
"Akkerbouwers in Drenthe van start met KPI’s"
Teamleider en datakoppelaar bij WUR Sander Janssen
"De landbouw kent een gefragmenteerd ICT-landschap: stap voor stap verbeteren"
Ik doe mee

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kun je verwachten: Hoe kunt u als boer zelf aan de slag? Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? Hoe wordt in de pilots met data omgegaan? Hoe zorgt het Ministerie voor integraal beleid?

Bedankt voor uw inschrijving! U ontvangt vanaf nu de laatste ontwikkelingen.
Helaas! Er is iets misgegaan.

Samenwerkings­partners