Landbouwakkoord stopt, BoerenKPI gaat door

28/6/2023

Bedrijfsspecifieke doelsturing heeft centrale plaats in plannen

“Bedrijfsgerichte doelsturing vanaf 2024 gefaseerd geïmplementeerd”, zo staat het in het gesneuvelde concept Landbouwakkoord. René Klein, projectleider vanuit LNV, benadrukte het nog eens tijdens de brede projectbijeenkomst van BoerenKPI afgelopen week. “Het landbouwakkoord is helaas gestopt, maar dat doelsturing belangrijk is blijkt uit alles; wij gaan door.” Klein inventariseerde de vele manieren waarop KPI’s genoemd stonden in het landbouwakkoord voor de veertig aanwezigen, betrokkenen bij het kennisconsortium en bij de 18 pilots. 

Er zijn allerlei benamingen in omloop die principes van de KPI-aanpak hanteren; zoals stoffenbalans, bedrijfsspecifieke aanpak of doelsturing. Waar het om gaat is dat enkel te werk gaan met generieke regels niet meer voldoende effectief is. Zowel in het landbouwakkoord als in de provinciale plannen (PPLG’s) is veelvuldig sprake van een aanvullende aanpak waar men per boerenbedrijf kijkt naar wat er te verbeteren valt. 

Universeel en fair

Er is dus meer dan ooit behoefte aan een universeel raamwerk voor indicatoren waarmee bedrijfsdoelstellingen getoetst kunnen worden. Dat met een KPI-aanpak invloed mogelijk is om te werken aan verduurzaming, is voldoende aangetoond in Drenthe, Brabant en Midden-Delfland. Hoe groot de bijdrage kan en moet zijn om doelen te behalen, en hoe dit tegen redelijke kosten in een eerlijke en stimulerende aanpak te vertalen, zijn vragen waar in het KPI-project hard aan gewerkt wordt. 

Breder programmaplan

Rene Klein lichtte het bredere programmaplan toe dat het onderzoeksproject vergezelt. Op de afbeelding is het onderzoeksproject te zien als (A). Daarnaast wordt gewerkt aan verschillende toepassingen (publiek, privaat, van gebied tot EU), afspraken zoals over beheer (‘governance’) en de technische inpassing. Ondertussen wordt er steeds ook teruggekeken naar ‘waarom deden we het ook alweer’ (doelen en ambities). 

Belangrijkste aanbeveling van de dag: KPI-motorblok moet snel beschikbaar!

Het BoerenKPI project gaat zich nog meer toeleggen op het snel opleveren van een Kernset KPI’s, een dashboard en handreikingen voor toepassingen in beloningsregelingen. Door een van de aanwezigen werd dit ‘het motorblok’ genoemd.  “Zorgen jullie voor een goed motorblok, allerlei partijen staan klaar om ermee te gaan racen”.

Ik doe mee

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kun je verwachten: Hoe kunt u als boer zelf aan de slag? Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? Hoe wordt in de pilots met data omgegaan? Hoe zorgt het Ministerie voor integraal beleid?

Bedankt voor uw inschrijving! U ontvangt vanaf nu de laatste ontwikkelingen.
Helaas! Er is iets misgegaan.

Samenwerkings­partners