Belonen: hoe regel je dat?

27/10/2022

Sessie 2 gaat over 'Belonen: hoe regel je dat, tussen staatssteun- en mededingingsrecht?'

Om te verduurzamen is een financiële vergoeding nodig voor boeren. Maar bij het verstrekken van vergoedingen voor ecosysteemdiensten moeten overheden rekening houden met Europese staatssteunregels. Staatssteun isin beginsel verboden om te voorkomen dat de mededinging op de Europese internemarkt wordt verstoord en het gemeenschappelijk belang geschaad. Er gelden echter uitzonderingen op dit verbod.

Marktpartijen zijn ook aan regels gebonden, het mededingingsrecht. De combinatie van publieke en privaat blijft gebonden aan destaatssteuntoets, zie de afbeelding hieronder:

In de online bijeenkomst bespreken we samen met experts die er al ervaring mee op deden achtereenvolgens:

·        Welke mogelijkheden hebben overheden?

·        Welke mogelijkheden hebben marktpartijen?

·        Wat betekent dat voor onze pilots voor de komende jaren?

·        Welke andere vormen van beloning zijn er?

Presentaties

Anet Abbing en Sandra de Graaf lichten toe hoe de provincie Drenthe gerbuik maakt van de de-minimisregels. Robert Baayen van de WUR licht alle regels toe.

De terugkoppeling

Voor wat betreft belonen: niet-financiële beloningen zijn zeker zo belangrijk. Voor financieel belonen zijn al ruime mogelijkheden, en de trend is dat die ruimer worden. Belangrijk is dat per ‘soort’ geld (publiek, privaat) eigen fondsen bestaan en eigen regels en toetsing toegepast worden. Om die reden: Bundelen nee, maar zelfde logica hanteren is essentieel voor transitie.

Na bijdragen uit de praktijk van Drenthe en vanuit DuurzameZuivelketen kwam expert Robert Baayen met het volgende advies aan pilots:

Start met de-minimis,van daaruit dóór, binnen de reeds bestaande mogelijkheden. Die zijn best ruim,en is dat toch te krap, wees niet te bang om een staatssteuntoets aan te vragenof de weg via aanpassing van NSP en de EC-toets. Dit is de richting die men (zowel in Den Haag als in Brussel) op wil, dus met goede onderbouwing is de kans op goedkeuring groot. Het is wel aan te bevelen samen op te trekken metLNV en de provincies samen.

Waarop René Klein, projectleider van LNV aangaf dit graag op te pakken.

Lees meer in het volledige verslag, daarin vind je ook links naar achtergrondinformatie

Ik doe mee

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kun je verwachten: Hoe kunt u als boer zelf aan de slag? Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? Hoe wordt in de pilots met data omgegaan? Hoe zorgt het Ministerie voor integraal beleid?

Bedankt voor uw inschrijving! U ontvangt vanaf nu de laatste ontwikkelingen.
Helaas! Er is iets misgegaan.

Samenwerkings­partners