Handleiding referentiewaarden

2/6/2024

Behoefte aan waarden om KPI-scores te duiden en aan een duidelijke terminologie en aanpak

Een KPI wordt pas echt interessant als een behaalde score geduid kan worden. Het is ten eerste belangrijk om de gewenste prestatierichting te omschrijven: is het “hoe hoger de score, hoe groter de bijdrage aan een doel” of juist “hoe lager de score” of is er een optimum? Daarnaast is het inzichtelijk als de behaalde score van een bedrijf vergeleken kan worden met bijvoorbeeld het gemiddelde van vergelijkbare bedrijven, de 20% beste scores, waarden waarbij doelbereik in beeld komt enzovoorts. Deze inzichten zijn ook wenselijk wanneer ketenpartijen en overheden gaan bepalen op welke KPI-score gestuurd gaat worden. Om het mogelijk te maken behaalde scores op KPI’s te kunnen duiden, is het nuttig om dit soort waarden te bepalen. In het vervolg van deze notitie wordt hiervoor de term ‘referentiewaarden’ gehanteerd: waarden op basis waarvan een KPI-score geduid kan worden. De rol van het kennisconsortium bij het vaststellen van deze referentiewaarden was tot nu toe niet goed benoemd. Ook bestond er nog geen eenduidige terminologie en aanpak om te komen tot referentiewaarden. In deze notitie wordt hiervoor een voorstel gedaan. Doel van dit document is om met de opdrachtgever eerst de rol en aanpak vanuit het kennisconsortium vast te stellen voordat tot uitwerking wordt overgegaan.

Download hier de paper...

Ik doe mee

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kun je verwachten: Hoe kunt u als boer zelf aan de slag? Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? Hoe wordt in de pilots met data omgegaan? Hoe zorgt het Ministerie voor integraal beleid?

Bedankt voor uw inschrijving! U ontvangt vanaf nu de laatste ontwikkelingen.
Helaas! Er is iets misgegaan.

Samenwerkings­partners