KPI kernset voor duurzame landbouw

19/6/2024

Wiki release 2024 - KPI kernset voor duurzame landbouw

De afgelopen tijd heeft het kennisconsortium van het KPI-K project hard gewerkt aan het concretiseren van de KPI’s en het visueel vormgeven hiervan. Met trots delen we het resultaat tot nu toe: https://wiki.groenkennisnet.nl/space/kpikll.

Het project is in 2020 van start gegaan als een uitwerking van de visie op kringlooplandbouw van toenmalig minister Schouten. Inmiddels zijn we vier jaar verder en is besloten om de naam te veranderen naar “KPI-K (kernset) voor duurzame landbouw”. De ambitie is hetzelfde gebleven, namelijk een brede set van duurzaamheidsopgaven voor de landbouw afdekken, zowel publiek als privaat.

Sectoren waarop de KPI's van toepassing zijn

Wat staat er beschreven?

Per KPI is het volgende uitgewerkt:

  • Impact en het doel waar de KPI op stuurt;
  • De benodigde data en de berekeningswijze;
  • Rekenregels en benodigde data voor een vereenvoudigde berekening;
  • Mogelijkheden om de KPI inhoudelijk, methodologisch of met betrekking tot databeschikbaarheid verder te ontwikkelen;
  • Referenties naar relevante websites en publicaties.

Later dit jaar

Het handelingsperspectief voor de boer en een overzicht van de referentiewaarden volgen later dit jaar. Ook zullen er updates plaatsvinden door middel van het toevoegen van KPI’s, sectoren en informatie per KPI.

Nieuwsgierig geworden?

Check deze link voor een overzicht van de KPI’s in de kernset en de specificering daarvan voor de akkerbouw en melkveehouderij: KPI - Algemeen - KPIkernset voor duurzame landbouw - Wiki Groen Kennisnet

Voorbeeld KPI 7 –Milieubelasting gewasbeschermingsmiddelen

 

Ik doe mee

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kun je verwachten: Hoe kunt u als boer zelf aan de slag? Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? Hoe wordt in de pilots met data omgegaan? Hoe zorgt het Ministerie voor integraal beleid?

Bedankt voor uw inschrijving! U ontvangt vanaf nu de laatste ontwikkelingen.
Helaas! Er is iets misgegaan.

Samenwerkings­partners