Mogelijkheden voor inzet KPI's in eco-regeling

30/5/2024

KPI's ook in de GLB-ecoregeling?

Verkenning in opdracht van het ministerie van LNV. Paul Terwan m.m.v. Sarah Westenburg, 2024

In de EU is een wens om van inkomenssteun over te gaan naar belonen voor prestatie, naar doelgerichte betalingen. De 'goud-zilver-brons' ecoregelingen zijn een eerste stap, kan inzet van KPI's in de eco-regelingen helpen? Een onderzoek met die centrale vraag heeft een rapport opgeleverd dat nu is gepubliceerd.

Er zijn drie toepassingsmogelijkheden voor KPI's verkend: als vervanging van het menu van eco-activiteiten, als monitoringsinstrument en als betalingsgrondslag. Daarbij is ook gekeken wat we kunnen leren van de manier waarop andere landen de eco-regeling hebben ingevuld. Op alle drie de mogelijkheden liggen goede kansen, een algemeen knelpunt is dat de ecoregelingdoelen niet scherp en kwantificeerbaar geformuleerd zijn, dus blijft het vaag wát exact je wilt aantonen met KPI’s. Het rapport adviseert een aantal 'altijd-goed' ontwikkelstappen op weg naar een doelgerichter GLB.

Lees hier het hele rapport...

Ik doe mee

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kun je verwachten: Hoe kunt u als boer zelf aan de slag? Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? Hoe wordt in de pilots met data omgegaan? Hoe zorgt het Ministerie voor integraal beleid?

Bedankt voor uw inschrijving! U ontvangt vanaf nu de laatste ontwikkelingen.
Helaas! Er is iets misgegaan.

Samenwerkings­partners