Stoffenbalans en KPI-aanpak

26/4/2023

KPI Live; een maandelijks gesprek, gekoppeld aan een thema, bedoeld om te leren en om de agenda helder te krijgen. We brengen de verschillende pijlers van ons BoerenKPI-project bij elkaar: onderzoek, beleid en praktijk. Iedereen kan meedoen, als u zich abonneert op de nieuwsbrief ontvangt u de uitnodigingen.

KPI Live 26 april 2023

Tijdens de tweede KPI-Live van dit jaar bespraken we de Stoffenbalans. 

Blogs over deze sessie

Melkveeboerin Christien start in haar presentatie wat ze allemaal al doen aan duurzaamheid op het bedrijf. Ze heeft behoefte aan een ‘duurzaamheidstool’ die je inzicht geeft, die je vaker kunt raadplegen dan de kringloopwijzer, om te leren wat werkt.


Gespreksleider Josien Kapma geeft nog een kort overzicht van de afrekenbare stoffenbalans en de adviezen van de commissie Remkes. Vervolgens geeft LNV-er Patrick in zijn presentatie aan dat de stoffenbalans doorontwikkeld wordt in BoerenKPI, maar dat de borging verdere aandacht behoeft voordat er zware beleidsinstrumenten aan verbonden kunnen worden. Projectleider BoerenKPI Joan reflecteert op waarom de uitbreiding van stoffenbalans naar een integrale KPI-set nodig is (pdf presentatie). 

Een verdienmodel krijgt een kans als het lukt ook de positieve duurzaamheidsbijdragen -waar veel vraag naar is vanuit de maatschappij- in beeld te brengen. Vanuit de Duurzame Zuivelketen worden miljoenen per jaar aan duurzame melkveehouders verdeeld op basis van vastgestelde criteria en monitoring die voldoende zijn om het systeem te borgen.  Welke borging is er nodig voor overheid en wat kan de KPI aanpak hierin betekenen? 

Heeft u nog vragen, ideeen of discussiepunten, dan nodigen we u graag uit om mee te praten op het forum. Op 24 mei is de volgende KPI-Live sessie. Wie een inbreng vooraf wil kenbaar maken kan een mail sturen naar josien via info@boerenkpi.nl

BoerenKPI is de ‘street name’ van KPI-kringlooplandbouw. Het helpt om te onderscheiden van allerlei KPI-zaken in de industrie en andere sectoren, en zet boeren in de hoofdrol. Zonder boeren gaat het niet. Het is de naam waaronder we online werken, niet alleen op de website, maar ook op socials.

Ik doe mee

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kun je verwachten: Hoe kunt u als boer zelf aan de slag? Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? Hoe wordt in de pilots met data omgegaan? Hoe zorgt het Ministerie voor integraal beleid?

Bedankt voor uw inschrijving! U ontvangt vanaf nu de laatste ontwikkelingen.
Helaas! Er is iets misgegaan.

Samenwerkings­partners