Dashboard, data en meedoen

5/7/2023

KPI Live, een maandelijks gesprek, gekoppeld aan een thema, bedoeld om te leren en om de agenda helder te krijgen. We brengen de verschillende pijlers van ons BoerenKPI-project bij elkaar: onderzoek, beleid en praktijk. Iedereen kan meedoen, als u zich abonneert op de nieuwsbrief ontvangt u de uitnodigingen.

KPI Live 5 juli 2023

De KPI-Live sessie over data en het KPI-dashboard was met zo’n 40 deelnemers goed bezocht. Sander Janssen (lWUR) legde uit hoe je de KPI-resultaten van je bedrijf kunt laten berekenen en hoe het dashboard eruit ziet. Updates uit de projectbijeenkomst van eind juni kregen we van Frank Verhoeven (Boerenverstand).  

KPI's laten uitrekenen

Heb je een project, studiegroep of  landbouwbedrijf en ben je nieuwsgierig naar de KPI-scores? Doe dan mee! Op deze pagina vindt u meer informatie en een inschrijfformulier. https://www.boerenkpi.nl/doe-mee.

Samenvatting KPI-Live

Data is een belangrijke stuwende factor achter de KPI-aanpak. De drie zaken die nu hoog op de agenda staan hebben allemaal een data-component. Het zijn in willekeurige volgorde:

  • borging (controleerbaarheid) van bedrijfsresultaten
  • aantonen van effectiviteit richting doelbereik
  • werken op basis van het inzicht van de boer in zijn duurzame prestaties

De berekening van KPI-scores maakt gebruik van een aantal al bestaande databronnen die gecombineerd worden, zoals gegevens uit de gecombineerde opgave die bij RVO opgehaald wordt, open data zoals die ook in Boerenbunder getoond wordt en bedrijfseigen data. Voor de melkveehouderij komt veel uit de Kringloopwijzer, in andere sectoren is vooralsnog handwerk nodig voor het verzamelen van de gegevens. Natuurlijk kunnen die bronnen alleen gekoppeld worden met toestemming van de boer. Het resultaat kan via het KPI-dashboard van WUR geraadpleegd worden door de ondernemer. Indien gewenst kan de boer ervoor kiezen KPI-scores door te sturen naar een belonende partij. ‘Het beheer door WUR is belangrijk’, zo zegt Frank Verhoeven: ‘WUR is een neutrale partij en de data zijn dus niet bij de overheid.’ Zo houdt de boer grip op zijn data. De afspraken over wat WUR wel en niet met de boerendata mag doen staan helder beschreven in de dataovereenkomst. 

Beide sprekers bevestigen dat de belangrijkste afdronk van de projectbijeenkomst van vorige week was dat een aantal basiszaken nu snel helder neergezet moeten worden, om aantallen deelnemende boeren te kunnen opschalen. Dat gaat lukken: nog in 2023 een kernset van KPI’s en de berekeningswijze, een dashboard en een stimulerend beleid. Desgevraagd vult Rene Klein, projectleider vanuit LNV aan. Na het klappen van het proces om te komen tot een Landbouwakkoord is nu het kabinet hard aan de slag met een Septemberbrief. Doelsturing is onderdeel van dat toekomstig beleid. Er is ook extra geld om te versnellen.
Dat is belangrijk, want hoewel er enthousiasme is voor een bedrijfsgerichte doelsturing, komt het aan op heldere uitwerking en een goede borging van de systematiek.

Blogs bij deze sessie

BoerenKPI is de ‘street name’ van KPI-kringlooplandbouw. Het helpt om te onderscheiden van allerlei KPI-zaken in de industrie en andere sectoren, en zet boeren in de hoofdrol. Zonder boeren gaat het niet. Het is de naam waaronder we online werken, niet alleen op de website, maar ook op socials.

Ik doe mee

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kun je verwachten: Hoe kunt u als boer zelf aan de slag? Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? Hoe wordt in de pilots met data omgegaan? Hoe zorgt het Ministerie voor integraal beleid?

Bedankt voor uw inschrijving! U ontvangt vanaf nu de laatste ontwikkelingen.
Helaas! Er is iets misgegaan.

Samenwerkings­partners