Pilot

Drenthe

Samen met akkerbouw gaan we verder!
Pilot statistieken
Aantal hectare
26800
ha
Projectfase
Operationeel systeem
Bodemtype
Zand en veen
Sector
Akkerbouw Melkvee Gemengd

De pilot

Sinds 2018 werkt Drenthe met doelsturen. Eerst met Duurzame Melkveehouderij Drenthe waarin 230 melkveehouders werden beloond aan de hand van 5 KPI’s. Dit heeft nu een breed vervolg gekregen met Duurzaam Boeren Drenthe. Opnieuw hebben partners uit landbouw, natuur en milieu samen met de provincie Drenthe de handen ineengeslagen. Er is een beloningsregeling voor melkveehouders met 11 KPI’s, en er wordt gewerkt aan een regeling voor natuur- en landschapselementen. In Drenthe zijn we voornemens om ook een beloningsregeling voor akkerbouw te implementeren. Daar gaat de pilot in Drenthe onder KPI-Kringlooplandbouw over.

Hoofdvraag pilot

Drenthe heeft sinds 2018 ervaring met KPI’s voor melkveehouderij. De resultaten zijn positief en de ambitie is om dit ook te introduceren voor akkerbouwers en gemengde bedrijven. De KPI’s waar de nutriëntenbalans de basis vormt, zijn echter nog niet automatisch te berekenen en is het niet duidelijk of deze balans ook juist is. klopt de data met de praktijk waarbij vele samenwerkingen zijn tussen akkerbouwers en melkveehouders? Bovendien is het de vraag welke set KPI’s ook daadwerkelijk bijdraagt aan een duurzame Drentse bedrijfsvoering.

Omgeving

Drenthe
Lat:
52.8300
Long:
6.3600

Aandachtspunten

Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij

Een KPI set die past voor Drentse melkveehouders, akkerbouwers en gemengde bedrijven. Onze specifieke uitdaging is de samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij. Door op perceelsniveau te kijken hopen we dat deze samenwerking zichtbaar wordt in de KPI’s.

Meer informatie

Wat begon als Duurzame Melkveehouderij Drenthe krijgt nu een vervolg met Duurzaam Boeren Drenthe. Duurzaam Boeren Drenthe draait om: belonen, kennis delen en uitvoeren. Voor bedrijven met melkveehouderij is er in 2023 een beloningsregeling van kracht op basis van KPI's. Voor akkerbouw- en andere gemengde bedrijven werken we dit jaar nog een pilot uit. Ook wordt er gewerkt aan een stimuleringsregeling. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden is te lezen op deze pagina.

Er zijn acht melkveehouders in de regio die te benaderen zijn als contactpersoon zijn voor hun gebied. Alle informatie over dit project is te vinden op de eigen projectwebsite.

Heb je een vraag?

Anet Abbing
Projectleider Duurzaam Boeren Drenthe - Provincie Drenthe
Connect

Meer pilots

KPI's helpen de boer bij inzicht
Agro-ecologische boeren
KPI's helpen de boer bij inzicht
Varkens
Ik doe mee

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kun je verwachten: Hoe kunt u als boer zelf aan de slag? Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? Hoe wordt in de pilots met data omgegaan? Hoe zorgt het Ministerie voor integraal beleid?

Bedankt voor uw inschrijving! U ontvangt vanaf nu de laatste ontwikkelingen.
Helaas! Er is iets misgegaan.

Samenwerkings­partners